HAK išće recepte za kuharsku knjigu

Hrvatski akademski klub sudjeluje u projektu Manjinske kuharice Mladine europskih narodnih grup (MEN). Tom prilikom pozivaju pripadnike različnih manjin, da šalju recepte tipičnih jilišev. U timu, ki sabira ove recepte, sudjeluje Uzlopka Dijana Jurković sa svojom kolegicom Natašom Sarić od Hrvatskoga akademskoga kluba, s jednom Dankom iz Nimške i dvimi koruškimi Slovenci.

Polag riči Dijane Jurković tribaju za internacionalnu kuharicu oko 50 receptov, i to na nimškom i engleskom jeziku. Ako je potribno, more ali i HAK prevoditi recepte, tako Jurković.

Do sada da su jur dostali recepte od 12 europkih manjin. Predvidjeno je i to, da se jiliši fotografiraju - ili od ljudi ki šalju recepte ili od HAKovcev samih.

Predvidjena publikacija receptov u internetu

Recepti ćedu se na svaki način publicirati u internetu - jeli ćedu tiskati i knjigu, još nije odlučeno, tako Dijana Jurković.

Recepti za Manjinsku kuharicu Mladine europskih narodnih grup se moru poslati na Hrvatski akademski klub emailom i putem facebooka. Knjiga će uz recepte sadržavati i temeljne informacije o svakoj europskoj manjini.

Link