Predstavljen Hrvatski iseljenički zbornik

U Zagrebu su srijedu predstavili Hrvatski iseljenički zbornik 2017. ljeta. Publikacija hrvatske matice iseljenikov se u svojem 61. ljetu izlazenja more pogledati i u digitalnom obliku.

iseljenički zbornik predstavljen

Hrvatska Matica iseljanika

Pri prezentaciji Hrvatskoga iseljeničkoga zbornika u Zagrebu

Opažen članak o identitetu Gradišćanskih Hrvatov

Pred brojnimi časnimi gosti su predstavili publikaciju sa skoro 450 stranic. Zbornik je podiljen u osam velikih poglavljev.

Osebujno hvalili su članak Nikole Benčića o identitetu Gradišćanskih Hrvatov, ki temelji na disertaciji znanstvenice Katarine Tyran i se bavi poslijedicami političkih granic na Gradišćanske Hrvate.

iseljenički zbornik predstavljen

Hrvatska Matica iseljanika

Publika pri prezentaciji u prostorija Matice iseljenikov u Zagrebu

Studija o književnosti Hrvatov u Ugarskoj

Svit knjig i književnosti Hrvatov u Ugarskoj u opširnoj studiji predstavlja Stjepan Blažetin. Svaki članak u Iseljeničkom zborniku ima engleski i španjolski sažetak.

Glavna urednica kalendara Matice hrvatskih iseljenikov je po 17. put Vesna Kukavica.

iseljenički zbornik predstavljen

Hrvatska Matica iseljanika

Najmladja autorica zbornika Marija Rotim i glavna urednica Vesna Kukavica

iseljenički zbornik predstavljen

Hrvatska Matica iseljanika

Serija publikacijov u tiskanom i digitalnom formatu obuhvaća 26 000 stranic

Ljetošnji zbornik Matice je objelodanjen koncem januara ovoga ljeta.

Link: