Daraboš: Akutne ordinacije su važne

Po riči zemaljskoga savjetnika za zdravlje Norberta Daraboša (SPÖ) je upeljanje akutne ordinacije u bolnici u Borti važno za dugoročno osiguranje zdravstvenoga sistema.

Akutna ambulanca, mirenje tlaka, medikamenti, prva pomoć

ORF

U bolnici se more najaviti za akutnu ordinaciju

U pilotnom projektu, koga su pokrenuli pred četirimi miseci, imaju krez tajedan dva praktični vračitelji od 17.00 do 22.00 navečer službu u akutnoj ordinaciji, ka je smješćena u bortanskoj bolnici. U akutnoj ordinaciji podvaraju pacijente s manjimi boli. Tim rasteretu vračitelje u bolnici i praktične vračitelje, ki tako imaju manje noćnih službov. I druge bolnice u Gradišću da se interesiraju za uredjenje takove akutne ordinacije.

Akutna ambulanca, mirenje tlaka, medikamenti, prva pomoć

ORF

Pokusom kanu atraktivirati i zvanje praktičnoga vračitelja. Zvana toga kani Krages, gradišćanski savez bolnic, minjati svoj koncept skupnoga saveza bolnic.

Svaka bolnica neka dostane svojega primara

Do sada je jedan primar bio odgovoran za dvi bolnice. Zemaljski savjetnik za zdravlje, Norbert Daraboš (SPÖ) to kani minjati, ar da je to bila falinga. Zvana toga ćedu područja i zadaće, ke su predali firmam izvan stana, opet sami obaviti. Tim da su stvorili 85 djelatnih mjest u Kragesu a istovrimeno da si prišparaju pinez, je rekao poslovodja Kragesa Rene Schnedl. Uza to diskutiraju uredjenje Neuro-C-težišne štacije u bolnici u Gornjoj Pulji, na primjer za pacijente s kapljom. Tako bi pacijenti po prvoj medicinskoj opskrbi mogli direktno iz bolnice pojti na rehabilitaciju.

Akutna ambulanca, mirenje tlaka, medikamenti, prva pomoć

ORF