Treti skupni koncert

Fara Devinskoga Novoga Sela u Slovačkoj i mjesna folklorna grupa Črip su imali na gosti tamburaški sastav KUD-a svete Ane iz Zagreba. Nedilju su imali skupni tamburaški koncert u crikvi Duha Svetoga.

KUD sveta Ana Zagreb i Črip

Črip

Skupni koncert u crikvi Duha Svetoga u Devinskom Novom Selu

Kotrigi grup su se upoznali pred 15 ljeti na tečaju hrvatskoga folklora, a pred prilično osmimi ljeti su pokrenuli suradnju. Njev treti skupni koncert u Devinskom Novom Selu je bio jako uspješan, je rekla peljačica folklorne grupe Črip, Terezija Mardiakova.

Svaka grupa je igrala svoje kusiće, a 11 tamburašev iz Devinskoga Novoga Sela i 11 iz Zagreba su zavježbali i skupne kusiće, ke su predstavili publiki. Ljetos su igrali i neke kusiće pop-muzike.

KUD sveta Ana Zagreb i Črip

Črip

Gosti iz Zagreba pri koncertu

Kot je rekla Terezija Mardiakova kotrigi Čripa kot prvo moraju znati novoseoske hrvatske jačke, onda hrvatske jačke iz Gradišća, a onda hrvatsku tamburašku klasiku, a potom da se nauču i filmsku i pop-muziku.

Po riči peljačice Čripa je skupni koncert u novoseoskoj crikvi bio povezan odredjenom simbolikom. Crikvu s jako dobrom akustikom su izgradili Hrvati, a sada su jur treto ljeto po redu u toj crikvi zaglušali zvuki hrvatske tamburice pri koncertu, koga su skupno dali Hrvati iz Devinskoga Novoga Sela i iz Hrvatske.

KUD sveta Ana Zagreb i Črip

Črip

Znak folklorne grupe Črip iz Devinskoga Novoga Sela

Kotrigi tamburaškoga sastava grupe Črip su med šest i 22 ljet stari. Lani su uspješno sudjelivali pri dičjem festivalu u Zvolenu.