Izložba o secesiji u Beču i Zagrebu

U zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori momentano kažu izložbu pod imenom „Izazov moderne Zagreb - Beč oko 1900.“ Izložba po prvi put istovrimeno kaže djela zagrebačkih i bečkih protagonistov secesije na području slikarstva, skulpture i arhitekture.

izložba secesija

Klovićevi dvori

Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Austrije Aleksandera Van der Bellena i predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović su četvrtak 9. februara u galeriji Klovićevi dvori otvorili izložbu s naslovom Izazov moderne Zagreb - Beč oko 1900. ljeta.

izložba secesija

Klovićevi dvori

Galerija Klovićevi dvoru

je smešćena u starom jezuitskom kloštru na Jezuitskom trgu u Zagrebu. Onde je nekada bila Isusovačka akademija pod peljanjem Celindofca Filipa Kaušića. Na to spominje i stomentabla na ulazu u Klovićeve dvore.

Prispodoba umjetnik ka su nastala u Beču i Zagrebu

Na izložbi se moru prispodobiti djela Gustava Klimta, Kolomana Mosera, Karla Molla s djeli Vlahe Bukovca, Tomislava Krizmana, Ivana Meštrovića i mnogih drugih.

Prispodobiti se more bečanska arhitekrura sa zagrebačkom arhitekturom i to kroz realizirane projekte Otta Wagnera, Josefa Hofmanna, Adolfa Loosa na bečanskoj i Vjekoslava Bastla, Aladara Baraniaya ili Viktora Kovačića na hrvatskoj strani.

izložba secesija

Klovićevi dvori

Izložba predstavlja i nastajanje nove generacije slikaric, ke su se učile slikati u Beču.

izložba secesija

Klovićevi dvori

Ča imamju Alma Mahler i Ljerka Šram skupnoga?

Izložba se bavi i načinom života okolo 1900. ljeta u Beču i u Zagrebu. Bavi se na primjer s pitanjem, kako muzu Almu Mahler prispodobiti s miljenicom zagrebačke publike Ljerkom Šram? Ili, kako je Dalmatinac Vlaho Bukovac doživio Beč? Ča je peljalo do velikoga uspjehu Ivana Meštrovića i ke skupnosti njegove skulpture, ke su nastale u Beču imaju s Klimtovimi slikami? Odgovore na ta pitanja pokušava dati izložba „Izazov moderne Zagreb - Beč oko 1900“. ljeta, ku galerija Klovićevi dvori u Zagrebu kaže do 7. maja.

izložba secesija

Klovićevi dvori