Sastanak MEN-a u Beogradu

Nedilju je završio sastanak Mladine europskih narodnosti (MEN) u Beogradu u Srbiji. Seminar je organiziralo društvo Cinsarov u Srbiji, to su Vlahi. Pri seminaru su sudjelivali i tri kotrigi Hrvatskoga akademskoga kluba, Dijana Jurković, Marija Korfeind i Viktorija Kuzmić.

Geslo priredbe je bilo „Opening Doors“, ada „otvoriti vrata“. Glavna tema pri djelaonica je bila kako motivirati mlade ljude, da se zainteresiraju za djelovanje u manjinski društvi, veli Dijana Jurković.

MEN sastanak Beograd

Dijana Jurković

Dijana Jurković (3. s live) pri seminaru MEN-a u Beogradu

Prem da MEN ima čuda kotrigov, ipak još postoju čuda EU društva ki još nisu člani i ke kanu motivirati da dojdu na seminare i da sudjeluju.

Pri sastanku MENa u Beogradu je sudjelivalo oko 30 ljudi.

MEN sastanak Beograd

Dijana Jurković

V. Kuzmić, M. Kornfeind i D. Jurković na tvrdjavi Kalemegdan u Beogradu

Uz djelovanje pri seminari su kotrigi MEN-a pohodili muzej Nikole Tesle, išli su na šetnju krez varoš i vozili su se s brodom na Dunaju i na Savi.