daljnje visti

03.12.2016 07:32 Uhr

Luka i Lara Kustrić koncertiraju u Beču

mladi violinisti nastupaju skupa s pijanisticom Barbarom Moser
srijedu 21. februara u 17.00
Beč, kazališće seniorske rezidencije Am Kurpark Beč-Oberlaa

29.11.2016 08:14 Uhr

Mudrosti pun ormar u KUGI

literarni krug s Editom Mühlgassner, Ivanom Rončevićem i Vladom Vukovićem
nedilju 25. februara u 15.00
Veliki Borištof, KUGA

Muzika 23.11.2016 04:30 Uhr

Koncert Zvonka Bogdana

bunjevački pjevač će nastupiti s orkestrom VTO - „Janike Balša"
suobtu, 3. marca u 19.30
Beč, svetačna dvorana VHS-a, Längenfeldgasse 13 - 15

Kultura 21.11.2016 07:00 Uhr

Literarni kafe

sa snimkami Martina Jordanića
o početki Graničarov pred 60-imi ljeti

subotu, 3. marca u 17.00
Filež, knjižnica

21.11.2016 05:30 Uhr

3. Gradišćanska gala

nastupaju fokloraši iz Koljnofa, Unde, Kemlje, Šoprona i Narde kot i dičja grupa „Prigorec“ iz Markuševca
subotu, 3. marca u 18.30
Šopron, dvorana Ferenca Liszta

Zdravlje 20.11.2016 09:00 Uhr

„Kako djelo pomaže zdravlju?“

Medicinsko predavanje stručnoga vračitelja prof. dr. Rudija Karazmana, specijalist za medicinu na poslu
nedilju, 4. marca u 15.00
Filež, općina