daljnje visti

25.10.2009 04:37 Uhr

Toni Perez u Željeznu

saksofonist će svirati jazz i funk
petak 28. aprila u 20.00
Željezno, Schlosscafe

24.10.2009 05:00 Uhr

Premijera igrokaza s muzikom

Tamburica Uzlop poziva na kusić „Sanje Ivanjske Noći"
subotu, 29. aprila u 19.00
Uzlop, farski dom

24.10.2009 03:31 Uhr

40 ljet Stinjačko kolo

folklorni program s najmanjimi, malimi tamburaši, starimi i aktivnimi kotrigi Stinjačkoga Kola, potom će zabavljati Pinkica
subotu 29. aprila u 20.00
Stinjaki, dvorana za priredbe

mjuzikl 23.10.2009 09:00 Uhr

Dvojezični mjuzikl „Vila Mila“

je treta velika muzička produkcija Kuge s poznatimi hiti gradišćanskohrvatskih bendov kot su Bruji i Pax.
subotu, 29. aprila u 20.00
nedilju, 30. aprila u 15.00
Veliki Borištof, KUGA

23.10.2009 08:35 Uhr

Skupno jačenje u Filežu

pozivaju Mišoviti zbor i Kulturno društvo Filež, uz domaćine ćedu nastupiti Harmonija i Zbor sveučilišne biblioteke u Beču
nedilju 30. aprila u 15.00
Filež, općinska dvorana

23.10.2009 02:40 Uhr

Majuška fešta u Hrvatskom Židanu

postavit ćedu majuško drivo, zabavljat će tamburaška grupa „Šetnja"
nedilju 30. aprila u 21.00
Hrvatski Židan, kod kulturnoga doma

22.10.2009 05:00 Uhr

Predstava igrokaza s muzikom

Tamburica Uzlop poziva na kusić „Sanje Ivanjske Noći"
pandiljak, 1. maja u 19.00
Uzlop, farski dom

20.10.2009 03:45 Uhr

Robert Novaković pri razgovoru u Centru

razgovor s autorom, glumcem i režiserom Kazališne grupe u Novoj Gori će peljati Petar Tyran, muzički okvir: Corinna Neubauer
srijedu 3. maja u 20.00
Beč, Hrvatski centar

19.10.2009 05:20 Uhr

Jagoda Marinić čita „Restoran Dalmacija“

četrvtak, 4. maja u 19.00
Matrštof, Stan literature

17.10.2009 09:52 Uhr

Čitanje na majkin dan u Novom Selu

nastupit ćedu Gegi Kustrić, Hatsko Kolo Novo, Pelikani i novi dičji tancoši
subotu 6. maja u 14.30
Novo Selo, seoska dvorana

17.10.2009 05:00 Uhr

Predstava igrokaza s muzikom

Tamburica Uzlop poziva na kusić „Sanje Ivanjske Noći"
subotu, 6. maja u 19.00
nedilju, 7. maja u 19.00
Uzlop, farski dom

20.09.2009 04:30 Uhr

Izložba intarzijov

Franca Buranića iz Gerištofa, otvoreno do konca maja
Veliki Borištof, KUGA

Izložba 28.03.2009 15:00 Uhr

Nove slike Ralfa Eggera

s naslovom „Od akvarela i olovke do spreja i ulja“, otvoreno od pandiljka do petka od 9.00 - 16.00
Trajštof, galerija Tulipan