Potpisanje kooperacijskoga ugovora HGA-a i AEI-a

GOspodarstvo 17.04.2018 12:25 Uhr

HGA i AEI imaju kooperacijski ugovor

Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću (HGA) je potpisala kooperacijski ugovor s Agencijom za europsku integraciju i gospodarski razvitak (AEI) u Beču. Ovim ugovorom kanu ojačati gospodarske odnose med Hrvatskom i Austrijom, posebno Gradišćem, kot i podupirati odnose u pitanju razvitka.  već …

Störche am Dach

Priroda 16.04.2018 13:49 Uhr

Štroki stigli u Ruštu

U Rušti su se opet ugnjazdili štroki. Do sada je 14 parov golov zauzelo gnjazda u varošu. Lani da su četiri pari već doletili u Rušku, javlja Društvo štrokov. Društvo je ljetos pripravo 38 gnjazda, da bi se onde mogle spustiti i udomaćiti rode. U Rušti su očistili i pripravili 32 gnjazda a po troja u Uzlopu i Cokuli.

E-Tankstelle

Gospodarstvo 16.04.2018 12:36 Uhr

Izgradjuju mrižu e-tankarnic

Energija Gradišće izgradjuje e-tankarnice. Do 2020. ljeta kani u cijelom Gradišću imati 100 točkov, kade vozači moru puniti svoja električna vozila. Pred kratkim je Energija Gradišće naprikdala 200. karticu za punjenje struje na e-tankarnica.  već …

Šuševo protulićni koncert kaštel

Kultura 16.04.2018 12:28 Uhr

Protulićni koncert u kaštelu Šuševa

Hrvatsko kulturno društvo je su suradnji s društvom „Kultura na selu“ nedilju priredilo protulićni koncert u šuševskom kaštelu. Četiri muzičari i pjevačica Kinga Horvath-Altorjay su predstavili kusiće različnih kompozitorov.  već …

Flaschen und Scherben

Godpodarstvo 16.04.2018 12:00 Uhr

Rekordna količina staroga stakla

Lani su u Austriji nabrali skoro 240 tisuć tonov (239.800) staroga stakla. Kot javlja Austria Glas Recycling je to apsolutna rekordna količina i za prik četire tisuć tonov već nego priklani. Statistički gledano je svaki Austrijanac lani nabrao prosječno 26 kil staroga stakla.  već …

20 ljet folklorno društvo Črip

Priredba 16.04.2018 11:27 Uhr

20 ljet folklorno društvo Črip

U Devinskom Novom Selu u Slovačkoj je mjesna folklorna grupa Črip subotu otpodne svečevala 20. obljetnicu postojanja. Društvo se sastoji od naraštajne grupe s malimi plesači i tamburaši kot i od tamburaškoga sastava.  već …

Hrvatska noć Pinkovac Srebrna krila

Zabava 15.04.2018 17:25 Uhr

4. Hrvatska noć u Pinkovcu

Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov je u kooperaciji s Hrvatskim kulturnim društvom priredila subotu po četvrti put Hrvatsku noć u Pinkovcu uz različne stile muzike. Od zbornoga jačenja, prik limene muzike do narodne i moderne tamburaške do rocka i popa.  već …

Štefan Bubić

Politika 15.04.2018 12:33 Uhr

Štefan Bubić je novi kotarski šef ÖAAB-a

Načelnika Uzlopa, Štefana Bubića, su čer jednoglasni odibrali za novoga kotarskoga šefa Austrijanskoga savez zaposlenih i djelačev (ÖAAB). Bubić, on je 33 ljeta star, je u toj funkciji naslijedio Kristofa Carića iz Cogrštofa, koga su lani odibrali u Nacionalno vijeće i ki je nastao generalni sekretar ÖAAB-a.  već …

Designer outlet Pandrof

Gospodarstvo 15.04.2018 11:05 Uhr

Designer outlet Pandrofi dalje raste

Designer outlet Pandrof ima sve veći poslovni promet od kupcev, ki nisu iz Europske unije. A lani su imali za 7 procentov veći poslovni promet. To je dao na znanje koncern McArthurGrenn, ki uüravlja kupovnim centrom.  već …

Nabinger Gabi

Kronika 14.04.2018 17:46 Uhr

Črljeni križ ima novu kotarsku peljačicu

Črljeni križ niuzaljskoga kotara od aprila početo ima novu kotarsku peljačicu i to Gabi Nabinger. Nadvračiteljica u giječanskoj bolnici je rodom iz Rasporka i je bila načelnica Gijece.  već …

Grajam u Kugi

Muzika 14.04.2018 14:33 Uhr

Finale 11. naticanja u jačenju

Hrvatsko kulturno društvo je petak navečer u Kugi priredilo finale 11. Grajama, Gradišćanske jačke mladih. U pretkolu naticanja pred trimi tajedni se je mirilo 59 jačkaric i jačkarov, a žiri je pak 20 od njih pozvalo na finale u Veliki Borištof, da se natiču za prva mjesta u četiri kategorija.  već …

Dunja Mijatović

Politika 13.04.2018 16:42 Uhr

Nova komisarica za ljudska prava

Dunja Mijatović iz Bosne i Hercegovine je s 1. aprilom započela svoj šestljetni mandat kot komisarica za ljudska prava u Vijeću Europe. S njom je Parlamentarno spravišće Vijeća Europe po prvi put odibralo ženu u ovu funkciju.  već …

Neuer Triebwagen "Ventus" der Raaberbahn

Promet 13.04.2018 15:23 Uhr

Upitna akcija o javnom prometu

Najveći dio pendlerov je zadovoljan s javnim prometom u Beč, ipak si želji poboljšanja. Tako na primjer gradišćanski pendleri potribuju već vlakov, ki se vozu Beč. To je rezultat ispitivanja u internetu.  već …

Jezična hiža

Odgoj 13.04.2018 13:53 Uhr

„Jezična hiža“ za dicu u Beču

Hrvatski centar u Beču od jeseni početo pelja takozvanu Jezičnu hižu. Uz dičju grupu Viverica, uz mladu plesačku grupu Pipliće je ovo dodatna ponuda Centra za dicu. U Jezičnu hižu svaku subotu dopodne redovito dohadja oko 10 dice.  već …

Löscheinsatz beim Brand im Fischlokal in Trausdorf

Kronika 13.04.2018 12:29 Uhr

Defektni kabel je uzrok ognja u Trajštofu

Zbog defektnoga kabela elektronike za ventilaciju je srijedu navečer gorio riblji lokal u Trajštofu. To su ustanovili špecijalisti zemaljskoga kriminalističkoga ureda. Krovna konstrukcija lokala je zbog ognja i gašenja jako uškodjena. Po riči vlasnika ćedu dio lokala morati zrušiti i novo postaviti. Lokal će do konca maja ostati zatvoren.

Pečat za zdravlje u poduzeću

Zdravstvo 13.04.2018 12:04 Uhr

Hackl Container primio pečat za zdravlje

Poduzeće Hackl u Vulkaprodrštofu je četvrtak primilo kvalitetni pečat za podupiranje zdravlja u poduzeću. Pečat je podilila Gradišćanska bolesnička blagajna (BGKK), ka je ujedno i regionalna centrala Austrijanske mriže za podupiranje zdravlja u poduzeći.  već …

Grajam 2016.

Muzika 13.04.2018 11:33 Uhr

Finale Grajama u Velikom Borištofu

U Kugi u Velikom Borištofu ćedu podvečer prirediti finale takozvanoga Grajama, Gradišćanske jačke mladih. Dica pri naticanju, ko organizira Hrvatsko kulturno društvo(HKD), moraju jačiti jednu narodnu jačku i jednu jačku po vlašćem izboru.  već …

plan poduženje B61a do ugarske granice

gospodarstvo 12.04.2018 14:46 Uhr

Projekti za gradnju cest i mjere protiv poplavov

Zemlja Gradišće će ljetos investirati 115 milioni eurov u izgradnju cest i u mjere protiv poplavov. Kod cest predvidja 125 projektov. Najdraži projekt će biti poduženje takozvane Puljanske ceste od Malištrofa do granice kod Ratištofa. U ta projekt će Zemlja uložiti 5,2 milione eurov.  već …