Logo Dan materinskoga jezika

Jezik 21.02.2018 12:07 Uhr

Medjunarodni dan materinskoga jezika

Danas, 21. februara je Medjunarodni dan materinskoga jezika. Njega je proglasio pred prilično 20-imi ljeti UNO s ciljem gajenja jezične šarolikosti i većjezičnosti. U Austriji su kot pokus upeljali podučavanje u materinskom jeziku u 1970-i ljeti.  već …

Neue Lehrerausbildung an der PH

Školstvo 20.02.2018 15:32 Uhr

Digitalna učnja na Pedagoškoj visokoj školi

Utorak je stao na Pedagoškoj visokoj školi Željezno u znaku digitalne učnje. Pomoću takozvane LMS-platforme („učiti se sa sistemom“) se moru školari i školarice besplatno pripraviti na ispite, školska djela ali i centralnu maturu.  već …

Plani Savjeta za dojduće ljeto

Manjinska politika 20.02.2018 13:38 Uhr

Plani Savjeta za dojduće ljeto

Pri sjednici Savjeta za hrvatsku narodnu grupu pandiljak otpodne savjetniki nisu dali samo preporuke za subvencioniranje hrvatskih društav nego prezentirali su i plane za buduće djelovanje. Savjet je imao konstituirajuću sjednicu.  već …

Gradjanska inicijativa Minority SafePack

Manjinska politika 20.02.2018 11:38 Uhr

Študenti neka pobiraju potpise

U okviru Minority SafePacka su koruški Slovenci pokrenuli akciju za študente. Pobiranjem potpisov mladi ljudi moru zaslužiti malo pinez. Študenti moru sakupljati potpise do 20. marcijuša.  već …

Lkw-Bergung

Kronika 20.02.2018 11:02 Uhr

Prometne nesriće zbog sniga

Snig je utorak prouzrokovao dosta poteškoć pred svim u prometu širom Gradišća. Na jugoistočnom autoputu A3 kod Vorištana se je dogodila prometna nesrića u smir Željezno. Pri tom je lako ranjena jedna peršona.  već …

Nogometna zajednica Hrvati

Šport 19.02.2018 12:55 Uhr

Nogometna zajednica Hrvati bila u Rovinju

Kotrigi nogometne zajednice Hrvati su se čer vrnuli od kempa za treniranje u Rovinju. Skupa s treneri, podvarači, predsjedniki i prijatelji je bilo prik 40 ljudi pet dan dugo u Istri. Treninge su peljali trener Mario Bintinger i ko-trener kot i fizioterapeut Mario Radić.  već …

Savjet za hrvatsku narodnu grupu, Bundeskanzleramt, Kancelarstvo

Savjet za narodnu grupu 19.02.2018 11:48 Uhr

Konstituirao se je Savjet za narodnu grupu

Pandiljak otpodne je bila u Beču u saveznom kancelarstvu sjednica Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. Pri sjednici se je gremij novo konstituirao. Mandati sadašnjih 24 kotrigov ćedu trajati četira ljeta. Za predsjednika Savjeta za hrvatsku narodnu grupu je odibran Stanko Horvat.  već …

Schule Kinder lernen Bub Schreiben Unterricht

Obitelji i dica 19.02.2018 11:28 Uhr

Prošireno dičje podvaranje u Vorištanu

U Vorištanu su današnjim danom počeli s proširenim podvaranjem školske dice. Roditelji imaju sada, po vlašćoj želji, mogućnost, da jur u sedmi jutro otprimu svoju dicu u školu. Ovako kanu poboljšati uvjete za kombinaciju med poslom i obiteljskim žitkom.  već …

Kolodvor Pandrof Selo

Pandrof 19.02.2018 11:18 Uhr

Početak pregradnje kolodvora u Pandrofu

Na kolodvoru Pandrof Selo su danas počeli pregradnjom. Austrijanske savezne željeznice ćedu investirati kih 14 milioni eurov u modernizaciju. Pred svim kanu atraktivirati kolodvor za ljude s osebujnimi potriboćami. Uz drugo ćedu proširiti i mjesto za parkiranje autov.  već …

Nesrića 19.02.2018 01:55 Uhr

Prometna nesrića kod Vorištana

Po prometnoj nesrići kod Vorištana danas jutro su ranjene dvi peršone. Vozač auta je zgubio kontrolu nad autom i se je zavezao u stablo. Uškodjen auto su odstranili ognjogasci Vorištana i Limforta.

Arzt misst Blutdruck bei einer Patientin

Kronika 18.02.2018 14:02 Uhr

„Akut-ordinacija“ od aprila u Željeznu

Od prvoga aprila će biti otvorena takozvana „akut-ordinacija“ u bolnici Milosrdne braće u Željeznu. Po uzoru iz Borte će svaki dan od petih navečer do desetih u noći biti vračitelj opće medicine odgovoran za potriboće betežnih ljudi.  već …

Beneficijska priredba u Gornji Šica

Kronika 18.02.2018 13:53 Uhr

Benefic-priredba za „Pomoć direktno“

U Gornji Šica su subotu navečer priredili benficijski koncert u korist Stinjaka Ferenca Grandića, ki njegovom akcijom „Pomoć direktno“ podupira ljude u Burkini Faso. U organizaciji Lions cluba Borta je nastupio Big Band Sveučilišća za muziku i likovnu umjetnost u Beču skupa sa saksofonistom Pee Wee Ellis.  već …

Kemp za treniranje u Vrsaru

Šport 18.02.2018 13:16 Uhr

Uspješan trening SC-a Frakanava u HR

Prikčer petak su se vrnuli nogometaši SC-a Frakanava iz kempa za treniranje u Istri. 26 kotrigov društva je pet dan dugo gostovalo u Vrsaru. Trikrat dnevno su priredili trening i se tako pripravili na protulićno prvenstvo u Prvom razredu sredina. Kemp je bio sasvim pozitivan je rekao Karl Blazović od SC-a Frakanava.  već …

Labda mali nogomet

Kronika 18.02.2018 12:04 Uhr

Turnir mladih ognjobrancev u Stinjaki

12 grup se je naticalo pri nedavnom nogometnom turniru omladinskih ognjobranskih društav južnoga Gradišća u Stinjaki. Sudjelivalo je prilično 150 mladih. Uz domaćine su sa strani Hrvatov sudjelivali i mladi ognjogasci Nove Gore.  već …

Nogometaši u Novigradu

Šport 17.02.2018 13:05 Uhr

Novogorci na treningu u Hrvatskoj

Nogometaši i trenerski tim SV-a Marsch Nova Gora su bili na kempu za treniranje u Istri. Svega skupa 33 peršone su boravile u Novigradu pet dan dugo. Projduću nedilju su se vrnuli domom. SV Marsch Nova Gora je završila projduću nogometnu sezonu na poslidnjem mjestu Lige Gradišće.  već …

KRAGES von außen

Nutarnja politika 17.02.2018 11:49 Uhr

Zemlja opet raspisala mjesto poslovoditelja

Zemlja Gradišće je ponovno raspisala mjesto poslovoditelja Gradišćanskoga saveza bolnic, KRAGES. Rok naticanja teče od danas, subote. Zainteresirani da moraju biti pred svim stručnjaki na financijskom i gospodarskom sektoru.  već …

Uzao Vulkaprodrštof

Promet 17.02.2018 11:42 Uhr

ÖBB da je pripravan za razgovore

Kot pišu u online izdanju novin BVZ su se Austrijanske savezne željeznice, ÖBB izrazile u slučaju predvidjenoga željezničkoga uzla kod Vulkaprodrštofa. Govorači da su pripravni za razgovore. Predvidjena trasa željezničkoga uzla kod Vulkaprodrštofa, kot ju je predložio ÖBB, je izazvala velik protest sa strani stanovničtva.  već …

Schiwoche Altenmarkt 2018

Kronika 17.02.2018 11:00 Uhr

Završavaju semestarski prazniki za Gradišćance

U Štajerskoj i u Gornjoj Austriji su počeli semestarski prazniki. Oko 350.000 školarov i školaric ima u dojdućem tajednu slobodno. U isto vrime su završili semestarski prazniki za dicu u Gradišću, Koruškoj, Solnogradu i Tirolu.  već …

Bolnica Borta

Zdravlje 16.02.2018 18:16 Uhr

Pred frtalj stoljeća su zgotovili bolnicu u Borti

Pred 25 ljeti, i to 11. februara 1993. ljeta, su oficijelno otvorili treti dio nove bortanske bolnice i tako završili gradnju. Izgradnja bolnice po plani rodjenoga Filešca Mate Sauera je stala oko 730 milioni šilingov, ada oko 53 milione eurov.  već …

Ursula Hofmeister

ORF 16.02.2018 16:55 Uhr

Hofmeister šefica ORF Radija Gradišće

Ursula Hofmeister će s 1. aprilom nastati nova šefica programa ORF Radija Gradišće. 44-ljetna urednica i moderatorica u zemaljskom študiju ORF-a u Dolnjoj Austriji će naslijediti Gabrijelu Schwarz, ka je lani minjala u politiku i je sada poslanica Narodne stranke u parlamentu.  već …