Zora Jandová | Z deníku hraběnky M

Divadelní sál Školského spolku Komenský ve 3. vídeňském okrese hostil 23. května zajímavé divadelní představení. Muzika Judaika ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Rakousku nabídli rakousko-českým divákům hru Z deníku hraběnky M od japonské autorky Jasuko Omači. Scénář upravila do češtiny Olga Strusková, která do hlavní role obsadila českou herečku Zoru Jandovou.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 10.7.2017

„Je to krásné jezdit s představením po světě. Publikum mě vždy překvapí,“ prohlásila po premiéře melodramatu Z deníku hraběnky M Zora Jandová. Postava Micuko Aojamy se pro ni stala téměř životní rolí. V příběhu uplatnila také svůj blízký vztah k asijské kultuře.

Zora Jandová

Karl Reitmeier

Rádio Dráťák Magazín
10.7.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Hra vypráví příběh japonské dívky Micuko Aojamy, která se po sňatku s rakouským diplomatem Jindřichem Coudenhove-Kalergim stala hraběnkou na českém panství. Micuko se narodila v době, kdy se Japonsko po staletích izolace otevřelo světu a ve snaze vyrovnat se technicky vyspělejším západním zemím ochotně přejímalo vše nové a neznámé. Hra popisuje její setkání s rakouským diplomatem, jejich vzájemný vztah i následný sňatek. Tím započala svou další životní etapu na konci 19. a počátku 20. století, kterou prožívala v malebných jihozápadních Čechách na poběžovickém panství mužovy rodiny. Po předčasném úmrtní hraběte Jindřicha přesídlila do Rakouska, kde v Mödlingu u Vídně prožila poslední léta svého života. Dramatický příběh je plný životních zvratů a líčí lásku k milovanému manželovi, žal z jeho předčasné ztráty, rozporuplný vztah k evropské společnosti po 1. světové válce i věčnou touhu po rodné zemi, do níž se už nikdy nevrátila. „Jsem přesvědčena, že je na ní ještě nějaké tajemství skryto,“ uvedla po představení Jandová.

Ačkoliv se jedná o příběh zasazený do nám na první pohled zcela odlišného časoprostoru, popisuje aktuální problémy, se kterými se multikulturní evropská společnost v současnosti potýká. Hlavní hrdinka hledá svou identitu v cizím prostředí, snaží se přijmout jinou kulturu i při zachování svých vlastních kulturních tradic, hledá toleranci a pokoru. Právě v tomto smyslu jde o stále živé téma.

Rozhovor natočila Maria Helienek. Pořadem posluchače provede Pavlína Woodhams.