Volejbal v Sokole | Zahradní slavnost Komenský

Poslední červnový Dráťák Magazín vám zprostředkuje atmosféru ze dvou akcí, které se konaly v rámci české národnostní skupiny ve Vídni: Sokolský volejbalový turnaj a Zahradní slavnost Rodičovské rady Školského spolku Komenský.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 26.6.2017

Sportplatz Phönix Schwechat se 17. června proměnil ve sportoviště plné vitálních a ambiciózních Sokolů. Jako již každoročně se zde uskutečnil smíšený volejbalový turnaj. V jednotě I/V hraje asi 200 volejbalistů. Družstva vytváří předseda Školského spolku Komenský a dlouholetý člen Sokola Karl Hanzl. „Máme výborné české trenéry. Daří se nám vyhrávat rakouské tituly mládeže a jsme silní v ženském družstvu,“ hrdě uvedl Hanzl.

Karl Hanzl

Pavla Rašnerová

Rádio Dráťák Magazín 26.6.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Vedle volejbalu se lze v Sokolu zapojit do mnoha jiných sportů. Nejpopulárnější však zůstává právě odbíjená. Zájem o ni stoupá v poslední době také mezi žáky a studenty Školského spolku Komenský.

Sokolský turnaj

Pavla Rašnerová

Karl Hanzl je dlouholetým sokolským hráčem volejbalu a tomuto míčovému sportu je věrný dodnes. „Za největší úspěch považuji dosažení titulu druhého místa v Rakousku,“ řekl Hanzl. Jako trenér měl později možnost vést všechna mládežnická družstva. Pod jeho vedením dosáhl Sokol I/V v letech 1979 a 1980 toho nejlepšího umístění.

V trikotech na těle a s tradičním sokolským heslem „V zdravém těle zdravý duch“ v duši se volejbalisté utkali v přátelském turnaji. Na hřišti se mísila čeština s němčinou, což ale nebyla žádná sportovní překážka. „Mnozí fanoušci Sokola česky neumí, ale přesto jsou fanoušky i české Vídně,“ prohlásil Karl Hanzl.

Komenský Schule

Tereza Chaloupková

Žáci i absolventi na zahradě školy

Rodičovská rada Školského spolku Komenský pořádala 23. června pro rodiče, děti ze školky i školy, učitele, ale také bývalé absolventy, velkou zahradní slavnost k příležitosti ukončení školního roku. Zatímco někteří studenti pokračují po prázdninách s výukou na vyšším stupni, jiní se se školou loučí. Na úvod přivítaly hosty děti z folklórního kroužku Marjánka.

Letitá organizátorka akce Katharina Schrottenbacher své vedení v radě příští rok předá. Po celou dobu pořádání zahradních slavností a maškarních plesů je přesvědčena o tom, že je škola pro menšinu velmi důležitá. “Je to část naší kultury, náš domov. Český jazyk by ve Vídni jinak vymizel,” uvedla v pořadu.

soubor Marjánka

škola Komenský | Canová

Témata připravily Pavla Rašnerová a Tereza Chaloupková, pořadem posluchače provede Pavlína Woodhams.