Hana Sodeyfi | Studovat češtinu se vyplatí

Hana Sodeyfi učila český jazyk na půdě Institutu slavistiky Vídeňské univerzity celkem 31 let. Stovkám studentů předávala své zkušenosti a znalosti, motivovala je a byla sympatickou průvodkyní ne zrovna snadnou cestou za poznáváním českého jazyka v jeho teorii i praxi.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 12.6.2017

Přes tři dekády rozdávala Hana Sodeyfi svým studentkám a studentům své znalosti, ale také vždy dobrou náladu. Její kolegové a kolegyně jí na její počest uspořádali na konci května slavnost, na které se rozloučila nejen s těmi, jež učila.

Rádio Dráťák Magazín
12.6.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

„Když myslím na to, že už se nebudeme ve druhém patře potkávat, je mi to velice líto,“ svěřil se na začátek slavnosti vedoucí katedry slavistiky Alois Woldan. „Za vašeho působení na tomto institutu jste vychovala, dá se říci, už generace studentů,“ nešetřil chválou univerzitní profesor. K jeho slovům se v rámci slavnostního večera přidala celá řada dalších představitelů katedry slavistiky, stejně jako zástupců českého velvyslanectví a českého gymnázia ve Vídni, nebo i z katedry bohemistiky v Brně. „Když jste vstoupila do učebny, bylo to, jako by vyšlo slunce.“ To byla věta, která ten večer byla slyšet často. „Vždycky jste pro mě byla ve vašem přístupu vzorem,“ řekl vyučující na katedře romanistiky Carles Batlle i Enrich.

Hana Sodeyfi

Tereza Chaloupková

Na slavnostním večeru vystoupili také někdejší studenti češtiny s vtipnou ukázkou výuky profesorky Sodeyfi. „Bude mi teskno. Ono je to s těmi studenty opravdu moc hezké. Dělala jsem tu práci s radostí,“ svěřila se v rozhovoru pro Magazín Dráťák Hana Sodeyfi.

Rakušané mají zájem o výuku českého jazyka

Podle Hany Sodeyfi se dnes studovat češtinu v Rakousku vyplatí. Znalost jazyka se podle ní může hodit budoucím právníkům, politologům, lékařům, ale třeba i učitelům. „Zvlášť v dnešní neharmonizované době je potřeba znát jazyky sousedních národů, abychom se všichni dobře domluvili. Proto jsem ráda, že je o češtinu v Rakousku stále velký zájem,“ tvrdí.

Univerzitní profesorka Hana Sodeyfi dosud pravidelně organizovala na Institutu slavistiky Vídeňské univerzity letní školy českého jazyka v Českých Budějovicích. Řadu let spolupracovala s univerzitními institucemi v rámci výměnných studijních pobytů pro studenty češtiny na Masarykově univerzitě v Brně. Společně se Stefanem Michaelem Newerklou je autorkou monografií o českém jazyce. Publikovala také v časopisech. Je členkou Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC, členkou UNIVERSITAS AUSTRIA, profesní organizace pro tlumočení a překládání a Rakouského svazu soudních tlumočníků.

Téma připravila Tereza Chaloupková, pořadem posluchače provede Pavlína Woodhams.