Böhmaklování podle Veroniky Opletalové

Veronika Opletalová, odborná asistentka na katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přijela v pátek 12. května na půdu germanistiky Vídeňské univerzity, aby posluchačům odpřednášela téma Das Böhmakeln. Mündlichkeit und Schriftlichkeit, během něhož představila novou publikaci Deutschlernen „von unten“: Böhmakeln und Kuchldeutsch.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 5.6.2017

Rádio Dráťák Magazín
5.6.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Na knize pracovala Veronika Opletalová společně se svými kolegyněmi a kolegy z Olomouce, ale také z Bamberku a Vídně, jmenovitě především s Helmutem Glückem, Bettinou Morcinek a Karstenem Rinasem, kteří jsou taktéž autory zmíněné publikace. Kniha vyšla letos v německém nakladatelství Harrassowitz Verlag a byla prezentovaná už například v Österreichische Gesellschaft für Literatur. Je psaná v němčině, přestože obsahuje celou řadu českých výrazů. „Jde o němčinu silně ovlivněnou češtinou, kterou hovořili české kuchařky a dělníci, co se usazovali v 19. století ve Vídni,“ vysvětlila Opletalová.

Deutschlernen „von unten“: Böhmakeln und Kuchldeutsch

ORF | Pavla Rasnerova

Deutschlernen „von unten“: Böhmakeln und Kuchldeutsch

Výzkum této specifické jazykové variety probíhal z velké části v Německu, a sice návštěvami archivů, knihoven a také fonoték, díky nimž byly pro publikaci objeveny i ilustrace. Veronika Opletalová se věnovala především známkám tak zvaného böhmaklování v době českého národního obrození. Okruh vybraných literárních textů, které podobu němčiny českých řemeslníků a kuchařek demonstrují, se pohybuje nejčastěji v rámci humoristicky laděných děl.

Jsou zde také úryvky z komedií 19. století, jako třeba z Tylovy Fidlovačky. Výjimkou nejsou ani texty z pohraničí. Typickou literární postavou, která hovořila lámanou němčinou, je Švejk. “S bémaklováním se nemusíme nutně setkat pouze na úrovni slovní zásoby, ale můžeme mluvit i o zvukové stránce či skladbě jednotlivých vět. Pokaždé šlo o jakési nezáměrné formování němčiny za pomocí svého rodného jazyka, za což si Češi v mnoha případech ‚vysloužili‘ oslovení Bém nebo Pém,“ uvedla autorka.

Veronika Opletalová

Petr Fridrich

Veronika Opletalová

Linky

Harrassowitz Verlag | Deutschlernen „von unten“: Böhmakeln und Kuchldeutsch

Österreich Zentrum der Palacký-Universität Olmütz | Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur

Téma připravila Pavla Rašnerová, pořadem posluchače provede Pavlína Woodhams.