Sokol slaví 150 let

„Nazdar“ – tak se v prostorách českém velvyslanectví nazývalo dubnové zahájení velkých oslav Sokola, který nad Vídní létá už přesně 150 let. Sokolská župa Rakouská odstartovala svůj jubilejní rok.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 22.5.2017

Jakmile praporníci přinesli do slavnostního sálu červenobílou vlajku, téměř všichni z účastníků oslavy povstali. Takto s velkým respektem uctili svůj tělocvičný spolek, který drží pohromadě českou národnostní skupinu ve Vídni po tak dlouhou dobu.

Sokol 150 Jahre | Auftakt ins Jubiläumsjahr

ORF | Yvonne Strujic

Rádio Dráťák Magazín
22.5.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Někdejším členem Sokola byl také hostitel večera, velvyslanec České republiky ve Vídni, Jan Sechter. „Sto padesát let, to není jen tak. Je to vzácná příležitost, že můžeme oslavit výročí spolku, který přežil ta všechna příkoří v historii,“ prohlásil.

Sokol 150 Jahre | Auftakt ins Jubiläumsjahr

ORF | Yvonne Strujic

Historický skvost – sokolský prapor

Sokolský prapor symbolizující sílu, lásku k volnosti a čestnou práci pod mottem „Tužme se“ a ztělesňující myšlenky zakladatelů spolku Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše, visel také symbolicky vedle všech řečníků slavnostního večera na velvyslanectví. „Hodně věcí se v Sokole ztratilo, ale prapor vše přežil. Schovával se například před fašisty. Je to neskutečně vzácné hedvábné umělecké dílo,“ popsal starosta Sokolské župy Rakouské Thomas Frey Materna. Vlajka z roku 1887 je historickou vzácností.

Sokol 150 Jahre | Auftakt ins Jubiläumsjahr

ORF | Yvonne Strujic

Sokol, to je moje láska

Předseda Školského spolku Komenský Karel Hanzl vyzdvihl ve svém proslovu spojitost spolku s národnostní skupinou, v čemž vidí také nadějnou budoucnost. „Se sokolskou myšlenkou nás pojí neuvěřitelné zážitky, jsou to pro nás velké rodinné vzpomínky,“ uvedl.

Richard Basler z Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku. „Díky mamince a babičce jsem cvičil od malička. V posledních letech se Sokol obnovil, už cvičí i mladí lidé. Vidím to do budoucna velice pozitivně,“ říká dnešní sokolský funkcionář.

Vladimír Stejskal, aktivní člen Sokola přiznal, že je to jeho srdeční záležitost. „Sokol, to je moje láska,“ řekl.

Sokol 150 Jahre | Auftakt ins Jubiläumsjahr

ORF | Yvonne Strujic

Nazdar! po celý rok

Věra Gregorová, předsedkyně Českého srdce, cvičí v Sokolu od svých 5 let. Jakožto ředitelka Hotelu Post, bývalého Českého domu ve Vídni, zvala účastníky na další podzimní oslavy Sokola. „Čekáme hodně hostů ze zahraničí. Ve Slovanské besedě zasednou vyšší funkcionáři,“ uvedla.

Sokol 150 Jahre | Auftakt ins Jubiläumsjahr

ORF | Yvonne Strujic

Následujícím programem v rámci oslav bude mimo jiné také galavečeře v budově vídeňské radnice a malý vídeňský slet - společné cvičení v Budocentru.

Link

Sokolská župa Rakouská

Téma o oslavách 150. výročí vídeňského Sokola připravila Yvonne Strujić. Pořadem posluchače provede Pavlína Woodhams.