Sokolové hráli o pohár ve stolním tenisu

V rámci oslav 150. výročí vídeňského Sokola se v sobotu 6. května konal v tělocvičně ve Steinergasse velký turnaj ve stolní tenisu. Diváci měli možnost vidět zápasy žen, dorostu, děvčat i chlapců, ale i speciální mužskou kategorii, která se utkala o putovní sokolský pohár.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 15.5.2017

Organizátor akce a náčelník župy Stanislav Štěrba má zodpovědnost za veškerou sportovní aktivitu, která se v Sokole děje. „Stolní tenis není úplně tradiční sokolský sport jako třeba volejbal, přesto máme hodně zájemců,“ uvedl. Sokolský turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo také mnoho hostů ze zahraničí, nakonec ovládla rodina Florianů: Kristýna, Kateřina a Lukáš. U mladších mužů vyhrál Martin Zeman. Putovní pohár, který mohou vyhrát jen členové Sokola, si nakonec odvezl do Českých Budějovic host z Jiří Trnka.

Turnaj

Sokol

Rádio Dráťák Magazín
15.5.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Květnového turnaje se zúčastnil také starosta Sokolské župy Rakouské Tomáš Frey-Materna. „Sokol zahrnul všechna možná cvičení pro všechny generace. Utváří také party lidí, které se schází do vysokého věku,“ říká starosta.

Členové Sokola se schází pravidelně minimálně jednou týdně na cvičení pro žáky, dorost a členstvo v rámci šesti jednot. Vedle toho se konají ještě cvičení míčových her. Kromě stolního tenisu do nich spadá ještě volejbal, florbal, nohejbal, jazzová gymnastika a zdravotní cvičení. Jedenkrát ročně se pořádají sportovní turnaje.

Turnaj

Sokolská župa Rakouská

Sokol byl založen v Praze v roce 1862. První jednota ve Vídni vznikla za pět let a jejím starostou se stala významná umělecká osobnost, sochař Bohuslav Schnirch. V rámci 150. jubilea plánuje Sokolská župa Rakouská mnoho akcí. Kromě turnajů ve florbalu a volejbalu pořádá také kulturní programy: tradiční Moravské hody a každoroční Jarní veselici. Například 5. června organizuje župa svatou mši u příležitosti položení věnce na památku Miroslava Tyrše v Ötz. V říjnu proběhne pak ukázkové cvičení a poté slavnostní galavečer v prostorách vídeňské radnice. Zúčastní se jej Sokolové z celého světa a bude tu zasedat světový sokolský svaz.

Myšlenky Sokola by se podle starosty Tomáše Frey Materny nemusely ztratit ani v dnešní době. Díky přílivu Čechů a Slováků za prací do Rakouska je zájem o Sokol i ze strany nových generací. „Zásady, které jsme měli před 150 lety a díky nimž Sokol přežil, stále platí. Na to můžeme být hrdí,“ říká.

Pořad o sokolském turnaji ve stolním tenise, ale také o historii Sokolské župy Rakouské pro vás připravily Pavlína Woodhams a Tereza Chaloupková.

Link

Sokol Wien