Stanislav Struhar | „Die Verlassenen“

Svůj nejnovější román „Die Verlassenen“ věnoval Stanislav Struhar své ženě Yvoně, která vyrostla u svých prarodičů. Kniha, která vyšla nedávno v nakladatelství Wieser Verlag, vypráví příběh o emigraci, domově a hledání pocitu sounáležitosti.

Stanislav Struhar | Autor

ORF

Psaní v jeho mateřském jazyce muselo ustoupit před němčinou. Stanislav Struhar se narodil ve Zlíně, krátce před rokem 1989 emigroval z Československa do Vídně a začal publikovat. Mnoho z jeho děl bylo oceněno.

Link

Stanislav Struhars „Die Verlassenen“ | Wieser Verlag