Nová ocenění pro účastníky třetího odboje

Za to, že se aktivně postavili komunistické totalitě, bylo uděleno novým 37 účastníkům třetího odboje ocenění od ministerstva obrany. Devíti z nich in memoriam. Mezi vyznamenanými byli i spisovatelka Tereza Boučková, nebo novinář Jaroslav Spurný.

Odbojáři při slavnostním ceremoniálu dostali z rukou náměstkyně ministra obrany Aleny Netolické jako osvědčení pamětní dekret a odznak. Součástí odměny je i zvednutí důchodu. Ministerstvo vybírá a posuzuje oceněné podle žádostí veřejnosti. Doposud jich přišlo přes 4700. Osvědčení obdržela asi čtvrtina navržených, někteří z nich dostali dokonce statut válečného veterána.

Tereza Boučková při slavnostním večeru

Český rozhlas | Ministerstvo obrany ČR

„Ve dvaceti jsem Chartu podepsala. Bylo to v době, kdy mě už nevzali na školu. Pak jsem hrála v bytovém divadle, které bylo docela důležité, protože to byl takový akt svobody. Pak jsem opisovala Chartu, rozšiřovala různé materiály, chvilku jsem dělala pravou ruku Václavu Havlovi,“ řekla spisovatelka Boučková, která si podle svých slov ocenění velmi váží.

Jako dcera spisovatele Pavla Kohouta po maturitě podepsala Chartu 77 a pak pracovala jako uklízečka, poštovní doručovatelka, domovnice nebo balička gramofonových desek. Další studium jí nebylo umožněno, ale vzdělávala se soukromě, složila státní zkoušku z angličtiny, navštěvovala přednášky tzv. bytových univerzit. Indiánský běh, Křepelice, Když milujete muže, Rok kohouta nebo život je nádherný jsou názvy jejích nejznámějších knih.

Náměstkyně Alena Netolická při slavnostním předávání

Český rozhlas | Ministerstvo obrany ČR

Dalším oceněným je stále aktivní investigativní novinář Jaroslav Spurný, jehož jméno se už víc jak 20 let pojí s týdeníkem Respekt. Střední průmyslovou školu v Břeclavi opustil krátce před maturitou, přičemž vedení školy písemně spravil o tom, že se tak děje z důvodu porušování lidských práv ve škole. V roce 1983 podepsal Chartu 77. V roce 1990 spoluzakládal týdeník Respekt. Zabývá se kontroverzními tématy jako je StB, tunelování nebo korupce. V roce 2002 vydal knihu Česká kocovina.