Lidé se rozloučili s kardinálem Vlkem

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu na dva tisíce lidí rozloučilo při zádušní mši se zesnulým kardinálem Miloslavem Vlkem. Pohřeb ukončil poslední rozloučení s kardinálem, který zemřel před týdnem ve věku 84 let.

Sobotní zádušní mši sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Po církevních obřadech bylo tělo zesnulého kardinála uloženo do arcibiskupské hrobky v katedrále sv. Víta. Duka připomněl Vlkovu snahu o obnovu významu církve po převratu v listopadu 1989, to, že budoval úřad Arcibiskupství pražského, pomáhal při budování církevního školství a položil základy arcidiecézní charity.

Vlkův pohřeb v katedrále sv.Víta

ČTK | Český rozhlas

„Loučíme se s pražským arcibiskupem, nástupcem kardinála Tomáška, kterému připadl úkol vystavět budovu církve ve svobodném, suverénním a demokratickém státě,“ řekl Duka. Zmínil také kardinálovu oddanost Bohu. „Dával Boha ve svém životě na první místo. Dával mu přednost před vším ostatním,“ dodal.

Vlkův pohřeb v katedrále sv.Víta

ČTK | Český rozhlas

V katedrále zazněl i úryvek z poslední vůle kardinála Vlka. „Do božích rukou a pod ochranný plášť Panny Marie poroučím celý svůj život, všechny své práce, vše, co jsem konal. Kam bude uloženo mé tělo, ponechávám na rozhodnutí jiným. Se všemi se loučím a těším se na shledanou," uvedl v ní. Poslední slova patřila bývalému knězi a ministru kultury Danielu Hermanovi z KDU-ČSL. „Vážený otče, kardinále, drahý Miloslave. Jménem tvých spolupracovníků z Budějovic, z Prahy, jménem tvých blízkých přátel, Pán Bůh zaplať a díky za všechno,“ řekl na závěr obřadu.

Vlkův pohřeb v katedrále sv.Víta

ČTK | Český rozhlas