300 let od narození generála Laudona

Výrazná postava česko-rakouských společných dějin, generál Ernst Gideon von Laudon se narodil před 300 lety. Jeho jméno nese několik už ustálených rčení, jako „Himmel, Laudon!“ nebo známá píseň o generálu Laudonovi, který „jede skrz vesnici“.

Kdo ale byl generál, jehož jméno natolik zlidovělo, že si mnozí už ani neuvědomují, že se váže k historické postavě?
Pozdější generalissimus Laudon, který za svou vojenskou kariéru zažil jedinou porážku, byl ve své době velice populární. Svůj pracovní život z větší části strávil ve službách rakouských císařů. Byl strůjcem řady vítězství nad Prusy ve Slezsku, v Čechách a na Moravě, obstál i v bitvách s Turky na Balkáně.
Narodil se před 300 lety (pravděpodobně 13. února 1717) na statku Tootzen v Livonsku (nyní Laudona v Lotyšsku).

Vojenskou kariéru zahájil u pluku ruské carské armády. Slávu mu však přinesla až sedmiletá válka, která vypukla v roce 1756. Zúčastnil se bitev s Prusy u Lovosic, Prahy a Kolína a když Prusové zrušili obléhání Prahy, vyznamenal se při jejich pronásledování. Byl povýšen do hodnosti generálmajora a pokračoval ve sbírání úspěchů. Proslul například sérií odvážných útoků na pruskou armádu obléhající Olomouc, kterou donutil ustoupit.

Marie Terezie jej posléze jmenovala do šlechtického stavu, udělila mu hodnost polního podmaršála a darovala mu panství Bečvárky na Kolínsku. V roce 1759 stanul v čele vojska soustředěného u Trutnova, s kterým se zapojil do bojů ve Slezsku. Zde se se svým sborem připojil k Rusům a změnil téměř prohranou bitvu u Kunersdorfu v drtivou porážku Prusů.

Portrét generála Laudona

Wikipedia.org

Ještě téhož roku byl povýšen na polního zbrojmistra a jmenován vojenským velitelem českých zemí. V roce 1790 kvůli hrozící válce s Prusy jmenován vrchním velitelem císařských vojsk. Po smrti Josefa II. jej nový císař Leopold II. jmenoval císařským generalissimem, čímž mu udělil poctu, které předtím dosáhl pouze Albrecht z Valdštejna a Evžen Savojský. Ještě týž rok však Laudon během inspekční cesty 14. července v Novém Jičíně zemřel. Pohřben byl v rodinné hrobce v Hadersdorfu u Vídně.

Vojevůdce, který několikrát uchránil české země od drancování, ve 20. století jako generál neoblíbených Habsburků z českých učebnic takřka vymizel. V paměti jej tak uchovala alespoň lidová píseň „Generál Laudon jede skrz vesnici…“ a ono rozčilené zvolání „Himmel Laudon!“, které odkazuje na zděšení, když se pruští vojáci dovolávali k nebesům, když zaslechli, že proti nim stojí samotný generál Laudon.

Nový Jičín, kde generál v roce 1790 zemřel, přichystal na letošní rok několik akcí, které osobnost Ernsta Gideona von Laudona připomenou. V městském informačním centru je k vidění expozice věnující se generálovi už od 13. února.