Ojedinělý projekt nabádající k toleranci chce ministr zrušit

HateFree Culture, víceméně internetový vzdělávací projekt, má za úkol nabádat Čechy k toleranci. Název „HateFree“ odkazoval na snahu o vysvětlování, odbourávání předsudků a prevence násilí z nenávistí, ať už rasové nebo založené na jakékoliv jiné „jinakosti“. Kampaň má ale v dubnu skončit.

Skupinku několika lidí, kteří proti nenávisti „bojují“ především na sociálních sítích, přivedl na Úřad vlády před dvěma lety bývalý ministr pro lidská práva Dienstbier. HateFree Culture zařadil pod Agenturu pro sociální začleňování.

Současný ministr pro lidská práva Chvojka oznámil, že projekt oficiálně k letošnímu dubnu skončí. Ubezpečil ale, že boj proti násilí z nenávisti a podpora překonávání předsudků a stereotypů je mu sympatická. „Upřímně ale říkám, že si nejsem jist celkovým výsledkem HateFree Culture, protože ho považuji za velmi těžko měřitelný,“ řekl. Vyhodnocení kampaně si chce „velmi podrobně prostudovat“.

Jožo Rabara a Jakub Krásný na oficiální kampani HateFree

Český rozhlas | Facebook HateFree Culture

Projekt HateFree Culture financovaný z norských fondů skončí v dubnu v každém případě, protože byl časově omezený, tvrdí Jan Chvojka (ČSSD). „Kampaň HateFree Culture se bohužel dostala do určité slepé uličky. Nejvíc pozornosti nakonec přitahuje její pozadí, financování a personálie s ní spojené, méně už její obsah. Od počátku jsem to vnímal jako časově omezený projekt,“ uvedl sociálnědemokratický ministr v návaznosti na to, že projekt financovaly z 80 % norské fondy.

Do kampaně jsou zapojené i zahraniční ambasády

Podle koordinátora projektu Lukáše Houdka je kampaň oblíbená například kvůli HateFree Zónám, což jsou místa označená symbolickou nálepkou, která vyjadřuje jejich postoj odsuzující rasovou nesnášenlivost. Vedle kaváren a firem jsou to často také veřejné instituce jako ambasády či fakulty. Členem je například Nová scéna Národního divadla a německá, francouzská i norská ambasáda v Praze. „Je to opravdu široké spektrum a s některými z nich spolupracujeme velice aktivně, což je samozřejmě záměr,“ řekl Houdek.

Bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, který byl u zrodu kampaně, s jejím koncem nesouhlasí. „Ve smlouvě bych pokračoval, pokud by bylo možné ji prodloužit. V současné napjaté době považuji projekt za prospěšný, protože vysvětloval a uváděl na pravou míru hoaxy, nepravdy a škodlivé stereotypy, jež se šíří veřejným prostorem,“ uvedl exministr.