Česká menšina v Americe

V prostorách Slovanské besedy se na konci ledna konala přednáška Karla Kysilky o životě české menšiny žijící v Americe, především v Texasu. Lidé si přišli poslechnout vyprávění o emigrantech s podobnými osudy jako měli kdysi ti, kteří se usadili ve Vídni.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 6.2.2017

V současné době bychom zde našli okolo tří čtvrtin miliónu potomků původních Čechů, kteří se do tohoto státu dostali především v letech 1852 až 1912. Bylo to tehdy 40 tisíc přistěhovalců, hlavně Moravanů, kteří se rozhodli své štěstí hledat až za Atlantickým oceánem.

Rádio Dráťák Magazín
6.2.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Karel Kysilka, který se zabývá tématem české menšiny, žije po celém světě, a až do nedávna pracoval jako obchodní rada v Berlíně a Varšavě. Pracoval v podnicích zahraničního obchodu v Praze, na pozici zástupce zahraničních firem i jako diplomat na ministerstvu zahraničních věcí. Jeho zajímavý pracovní život, během něhož hodně cestoval, mu také umožnil své znalosti o českých menšinách prohlubovat a blíže je poznávat. Dnes je penzistou a svůj volný čas tak věnuje dějinám a kartografii.

Přednáška ve Slovanské besedě

ORF | Pavla Rašnerová

„Jsem hrdý na to, že si Češi udržují povědomí o své národní sounáležitosti, udržují zvyky, pěstují písně, byť už česky nemluví. Národní pýcha je konečně opět na vzestupu,“ uvedl Kysilka.

Spolu s Akademickým spolkem byla pořadatelkou večera předsedkyně ústředí Českého srdce, československé péče v Rakousku, a také členka Menšinové rady a předsedkyně družstva Hotelu Post, bývalého Národního domu, Věra Gregorová. I pro ni osobně bylo toto téma blízké. „Amerika byla už tenkrát známá, že se tam dá lépe žít a vydělávat. Těší nás, že se tam dodnes uchovává tradice, stejně jako u nás třeba Moravské hody,“ řekla paní Gregorová.

„Tradice je podle mě předávání ohně a ne uctívání popela,“ řekla po přednášce Helena Huberová, ředitelka reálného gymnázia ve Školském spolku Komenský a předsedkyně Akademického spolku. Na podobné večery v Drachengasse se vždy snaží pozvat co nejzajímavější osobnosti, které se pohybují v zahraničí a mnohdy osobně tamní české menšiny znají. Příští přednáška se bude týkat tématu Tomáše Bati a městům v Americe, ve kterých působil.

Rozhovory natočila Pavla Rašnerová. Pořadem vás provede Pavlína Woodhams.