Richard Basler | Úskalí zákona o národnostních menšinách

V prvním pořadu Rádia Dráťák v roce 2017 se zaměříme na jedno velmi důležité téma pro národnostní menšiny. Richard Basler, člen menšinového poradního sboru pro Čechy, nastínil v našem speciálním vysílání kritické body a mezery v zákoně o národnostních menšinách, který vznikl před čtyřiceti lety.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 2.1.2017

V roce 1976 schválil kancléř Bruno Kreisky zákon o národnostních menšinách pro autochtonní menšiny v Rakousku. Zákon tehdy poprvé definoval českou, někdejší československou menšinu, jako autochtonní. Současně s ním vznikl i menšinový poradní sbor. Dnešní desetičlenný sbor pro Čechy byl ale ustaven teprve v roce 1994. Má poradní funkci ve Spolkovém kancléřství a jeho členové jsou na základě návrhu jednotlivých organizací vídeňských Čechů jmenováni kancléřských úřadem. Proto však poradní sbor není v žádném případě rozhodujícím orgánem.

Rádio Dráťák Magazín
2.1.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Richard Basler z těchto důvodů efektivitu poradního sboru velmi kritizuje. „Poradní sbor může jen radit, ale nesmí nic prosadit. Nezastupuje proto národnostní menšinu,“ uvedl Basler. Úskalí je podle něj už v samotném systému výběru reprezentantů do sboru.

"Neue Entwicklungen der Volksgruppen in Wien" | Buchpräsentation

y. strujic

Je nutný „Privatschulgesetz“

Richard Basler je místopředsedou Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku a působí také ve Vídeňské pracovní společnosti pro otázky národnostních skupin. Jedním z požadavků této společnosti je kromě jiného také vznik nového školského menšinového zákona ve Vídni. Aktuálně se také diskutuje o návrhu zákona pro soukromé školy s výukou menšinových jazyků „Privatschulgesetz.“ „Situace financování je katastrofální nejen pro českou menšinu, ale i další menšiny,“ řekl Basler. Jak v listopadu oznámil předseda Školského spolku Komenský Karl Hanzl, česká menšina tento návrh vypracovala a po odsouhlasení ostatních národnostních skupin jej předložila ministerstvu školství.

Novelizace zákona?

V roce 2011 požadovali zástupci všech národnostních menšin změnu v zákoně o národnostních skupinách. Několik měsíců na verzi o požadovaných změnách pracovali. Výsledky jejich práce však nakonec v novém textu zákona, který předložil úřad tehdejšího tajemníka Josefa Ostermayera, nebyly zcela zohledněny. A poradní sbory národnostních menšin jej proto jednomyslně zamítly. „Máme výborně propracované návrhy, teď už jde jen o to je prosadit,“ řekl v pořadu Richard Basler.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v záznamu. Pořadem vás provede Pavlína Woodhams.

40 Jahre Volksgruppengesetz | Lichtjahre entfernt von der Realität