Císař Franz Josef v Olomouci

V půli prosince se do Českého centra ve Vídni přijelo prezentovat město Olomouc. V posledních dnech totiž hanáckou metropoli a Vídeň spojuje jedno velké historické téma, a totiž stoleté výročí úmrtí rakouského císaře Františka Josefa I.

On demand | Rádio Dráťák Novinky | 26.12.2016

Franz Josef v Olomouci

Serdar Erdost | ORF

Zatímco v Schönnbrunu se této významné rakousko-uherské osobnosti věnovala výstava v rámci císařského pobytu ve Vídni, expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci připomíná Františka Josefa I. jako častého hosta tohoto města. „V roce 1848 tu byl korunován na císaře a půl roku odsud vládl. Olomouc tehdy byla středobodem Evropy,“ uvedl ředitel muzea Břetislav Holásek. Olomouc v životě panovníka hrála důležitou roli a naopak za jeho panování zažívala nebývalý rozkvět.

Franz Josef v Olomouci

Serdar Erdost | ORF

Rádio Dráťák Novinky
26.12.2016 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Výstava potrvá do 19. února a její součástí je i řada exponátů, které dosud nebyly vystaveny. Nechybějí ani autentické předměty z osobního majetku císaře. Vystavena je například kopie trůnu, na kterém sedával, císařův dětský stolek či jeho maršálská uniforma. Součástí expozice je také třeba pero, kterým se císař v Olomouci podepsal, nebo terč, do kterého vystřelil. Kromě slavnostního dosazení na císařský trůn v místním Arcibiskupském paláci navštívil František Josef Olomouc ještě několikrát poté zejména kvůli vojenským manévrům.

Franz Josef v Olomouci

Serdar Erdost | ORF

Antonín Staněk

„Zval sem i významné panovníky. Výstava proto velmi klade důraz na roli Olomouce v Habsburské monarchii,“ vysvětlil primátor města Olomouce Antonín Staněk.

Franz Josef v Olomouci

Serdar Erdost | ORF

Kromě této výstavy byla v Olomouci nedávno odhalena pamětní deska ještě jedné česko-rakouské osobnosti – Sigmunda Freuda. Olomouc a Vídeň propojuje totiž celá řada významných historických osobností i pamětihodností. Nový rok 2017 se na Hané ponese ve znamení Evropského města sportu, ale také již tradičního tvarůžkového festivalu či svátečních trhů na náměstí.

Pořadem vás provede Pavlína Woodhams.

Link

Vlastivědné muzeum Olomouc