05.07.2013 18:43 Uhr

RÁDIO a TELEVIZE | NABÍDKA ČEŠTINĚ

Rozhlasové pořady jsou vysílány na Rádiu Burgenland (94,7). Televize ORF připravila nový 25minutový televizní magazín pod názvem „České ozvěny | Slovenské ozveny“. Příspěvky vysíláme v českém a slovenském jazyce.  více …

Franz Josef I.

Rádio Dráťák Novinky 21.12.2016 12:23 Uhr

Císař Franz Josef v Olomouci

V půli prosince se do Českého centra ve Vídni přijelo prezentovat město Olomouc. V posledních dnech totiž hanáckou metropoli a Vídeň spojuje jedno velké historické téma, a totiž stoleté výročí úmrtí rakouského císaře Františka Josefa I.  více …

Tomáš Vtípil

Rádio Dráťák Magazin 19.12.2016 17:37 Uhr

Brünner Trio „Urband“ | Weihnachten mit Jazz, Blues, Tango

„Urband“ wurde 2002 im Brünner Wirtshaus „U Čápa“ gegründet. Es spielten schon zahlreiche Musiker mit, doch Tomáš Vtípil, Violine und Vladimír Červenka, Gitarre, sind immer noch dabei.  více …

České srdce

Rádio Dráťák Novinky 19.12.2016 17:27 Uhr

České srdce slavilo Vánoce s Lumírem

Pěvecký sbor Lumír zazpíval na pozvání krajanského spolku České srdce v sídle vídeňské Slovanské besedy. U poslechu koled, ale také přátelského posezení se tu sešlo stejně jako každý rok několik desítek lidí. Vzduchem se linula vánoční atmosféra a dobrá nálada všech příchozích.  více …

Ceske srdce ve Vidni

Rádio Dráťák Magazín 12.12.2016 20:06 Uhr

Pomoc slabším – České srdce

Založení Českého srdce mělo původně za cíl pomoci hladovějícím českým dětem. Iniciativa získala ihned ohlas. Děti dostávaly možnost jezdit na letní tábory a senioři finanční podpory k nízkým důchodům.  více …

Anja Krystyn

Rádio Dráťák Novinky 12.12.2016 11:16 Uhr

Anja Krystyn | Die Beine der Spitzentänzerin

Poslední listopadový večer strávili návštěvníci Českého centra ve Vídni poslechem autorského čtení Anjy Krystyn. Původně ostravská rodačka, která od svých sedmi let žije v Rakousku, představila publiku svou knihu Die Beine der Spitzentänzerin, která vyšla loni v nakladatelství Verlag Dr. Snizek.  více …

České Ozvěny | Slovenské Ozveny mit Pavlína Woodhams und Alena Heribanová

09.12.2016 10:32 Uhr

Ozvěny s Alenou Heribanovou

Známá moderátorka slovenské veřejnoprávní televize RTVS Alena Heribanová přijala nabídku uvádět společně s Pavlínou Woodhams prosincové vysílání magazínu pro národnostní menšiny České Ozvěny | Slovenské Ozveny.  více …

České Ozvěny | Slovenské Ozveny, Dezember 2016

České Ozvěny | Slovenské Ozveny 09.12.2016 09:18 Uhr

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.12.2016 | ve 13:05 hod. | ORF 2 Videň

V předvánočním vysílání pozdraví Pavlína Woodhams diváky magazínu pro národnostní skupiny České Ozvěny | Slovenské Ozveny tentokrát s jinou kolegyní. V díle plném velkých osobností i výročí ji doprovodí známá moderátorka slovenské televize Alena Haribanová.  více …

Egbert Belcredi

Rádio Dráťák Magazín 05.12.2016 15:32 Uhr

Písemnosti Egberta Belcrediho

Egbert Belcredi byl významným moravským politikem a všestrannou osobností po stránce politické, hospodářské i kulturní. Stal se příznivcem českého státního práva. Deník hraběte Belcrediho, byl vydán knižně pod titulem „Die Tagebücher des Grafen Egbert Belcredi 1850–1894“ a prezentován v Karl von Vogelsang Institutu ve Vídni.  více …

výstava na českém velvyslanectví

Rádio Dráťák Novinky 05.12.2016 14:46 Uhr

Vídeňské svobodné listy ve Škole Komenský

Na půdě Školského spolku Komenský ve 3. vídeňském okrese je právě k vidění výstava mapující 70. výročí novin Vídeňské svobodné listy. Dvojjazyčná expozice je putovní, sem byla přesunuta z prostor českého velvyslanectví.  více …

Flexibilní specializace

Magazín Dráťák Novinky 01.12.2016 09:58 Uhr

Umění Daniely a Lindy Dostálkových

Ve Windows Gallery v Českém centru ve Vídni je právě umístěna nevšední výstava sester Daniely a Lindy Dostálkových. Expozice je vyvrcholením programu Artist in Residence, který zorganizovala organizace KulturKontakt Austria spolu s rakouským kancléřstvím a nazývá se „Flexibilní specializace“.  více …

Tschechisches Wohndesign

Rádio Dráťák Magazín 22.11.2016 13:37 Uhr

Nadčasový český design ve Vídni

Výtvarnice, sběratelka a majitelka Tschechisches Wohndesign Radka Prutka má opravdu lásku k starému nábytku 20. století. To dosvědčuje její pestrá sbírka židlí, stoliček nebo starého tělocvičného náčiní a nářadí. Koncem srpna otevřela druhý obchod v 7. okrese ve Vídni, v 15. okrese vede obchod s opravnou pro pletení židlí neboli Wiener Geflecht.  více …

Rádio Dráťák Novinky 21.11.2016 11:06 Uhr

A.W.Ambros | Mistr hudby v Praze i ve Vídni

Institut hudební vědy Vídeňské univerzity uspořádal třídenní konferenci na téma 200. výročí narození Augusta Wilhelma Ambrose. Významného historika hudby, hudebního teoretika a kritika a skladatele, který se narodil 17. listopadu 1816 ve Vysokém Mýtě, uznává dodnes Praha i Vídeň.  více …

Dny historiku

Rádio Dráťák Magazín 07.11.2016 14:05 Uhr

Česko-rakouské dny historiků

Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví pořádá tento týden šestý ročník konference Dny historiků. Ve dnech 10. až 11. listopadu se sejdou rakouští i čeští vědci, aby prodiskutovali dějiny od 20. století až po současnost pod názvem Z 20. století do nového tisíciletí – Rakousko a Československo/Česká republika 1986-2016.  více …

Sokol Generalversammlung

Rádio Dráťák novinky 06.11.2016 20:48 Uhr

Chystají se oslavy 150 let Sokola

Na začátku listopadu zasedala v sídle Slovanské besedy Valná hromada Sokolské župy Rakouské. Sněm kromě obvyklých témat projednával také činnosti funkcionářů za poslední období. Tomáš Frey-Materna byl znovu zvolen starostou sokolské župy.  více …

Ashoka Logo

Rádio Dráťák Magazín 30.10.2016 23:55 Uhr

Ashoka | Změnit svět a podpořit slabší

Nevládní organizace Ashoka, která od roku 1980 působí v mnoha zemích světa, má za cíl podporovat jedinečné přístupy k řešení sociálních problémů. Další konkurs nejlepších projektů týkajících se integrace se koná v listopadu ve Vídni.  více …

Honza Krejcarová

Rádio Dráťák novinky 30.10.2016 23:35 Uhr

Prokletá spisovatelka Honza Krejcarová

V Centru pro mezinárodní rozvoj ve Vídni se 27. a 28. října konal mezinárodní Workshop pod názvem „Honza Krejcarová a český underground. (Re-)Konstrukce jednoho mýtu“. Po dobu dvou dnů se účastníci zabývali ikonou českého undergroundu Janou alias Honzou Krejcarovou.  více …

Ostrava Konferenz "Open your eyes on antigypsyism"

Rádio Dráťák novinky 23.10.2016 21:43 Uhr

Putren Le Jakha - Open your eyes | V Ostravě řešili anticikanismus

Ve dnech 10. až 16. října se v Ostravě konala třetí mezinárodní konference anticikanismu pro mládež Putren Le Jakha - Open your eyes, kterou organizovala Diecézní charita ostravsko-opavská. Letošní ročník nesl název Otevřete své oči a měl za cíl šířit povědomí o romské diskriminaci.  více …

Karl Braun

Radio Drátàk Magazin 18.10.2016 11:06 Uhr

Hřbitov ve Wunsiedelu a příběhy z pohraničí

Wunsiedel leží v bavorském zemském okresu Fichtelgebirge, v údolí nad řekou Röslau, nedaleko českých hranic. Právě jemu věnoval spisovatel Karl Braun název své knížky, ve které se zabývá významem utváření sudetoněmecké identity a německo-českými sousedskými vztahy.  více …